Nasze usługi

Standaryzacja i doskonalenie procesów biznesowych (z uwzględnieniem inżynierii procesów)

Zobacz więcej
News Hero

Standaryzacja i doskonalenie procesów biznesowych - z uwzględnieniem inżynierii procesów

Usługę optymalizacji procesów dostarczamy klientom działającym zarówno w skali lokalnej, regionalnej jak i globalnej. W badaniu wykorzystujemy między innymi metodę Mapowania Strumienia Wartości (Value Stream Mapping), której wynikiem jest graficzna prezentacja stanu obecnego z zidentyfikowanymi obszarami do poprawy. Finalne rekomendacje przedstawiamy w formie tzw. mapy drogowej z rozwiązaniami krótko (quick wins) oraz długoterminowymi, w podziale na obszar procesowy, technologiczny oraz związany ze strukturą organizacyjną i kompetencjami w firmie. Koncentrujemy się na realizacji i konsolidacji działań w następujących obszarach:

Analiza efektywności i plan doskonalenia procesów

Kompleksowość projektów: dostarczanie rozwiązań na poziomie krajowym, regionalnym oraz na potrzeby centralizacji procesów w ramach centrów usług

Wyniki ukończonych projektów i ich zasięg: 29 krajów w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce (EUROPA i Afryka), Ameryce Północnej i Środkowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku

Analizy wykonalności na potrzeby centralizacji i wdrażania procesów biznesowych

Europa i Afryka: Albania, Bośnia i Hercegowina Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry Wielka Brytania, Włochy

Ameryka Północna i Środkowa: Gwatemala, Kanada, Meksyk, Portoryko, Stany Zjednoczone

Region Azji i Pacyfiku: Filipiny

Modelowanie, wdrażanie i rozwój procesów/standardów o zasięgu globalnym

Kompleksowość projektów: proponowanie rozwiązań i ich realizacja na poziomie regionalnym i globalnym

Wyniki ukończonych projektów i ich zasięg: 38 krajów w regionach: Europa Środkowo-Wschodni i Afryka (EUROPA i Afryka), Ameryka Północna, Środkowa i Południowa, Azja i Pacyfik

Szczegóły:

Europa i Afryka: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Ameryka Północna i Środkowa: Gwatemala, Kanada, Meksyk, Portoryko, Stany Zjednoczone

Ameryka Południowa: Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Kolumbia, Peru

Region Azji i Pacyfiku: Australia, Chiny, Filipiny, Indie, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Tajwan

Standaryzacja procesów – szczegółowe informacje

Kompleksowość projektów: prace wykonywane są od podstaw, na potrzeby konkretnego podmiotu, na szczeblu krajowym oraz globalnym

Wyniki ukończonych projektów i ich zasięg: 33 kraje w regionach: Europa Środkowo-Wschodnia i Afryka (EUROPA i Afryka), Ameryka Północna, Środkowa, Azja i Pacyfik

Szczegóły:

Europa i Afryka: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Maroko, Niemcy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Ameryka Północna i Środkowa: Kanada, Portoryko, Stany Zjednoczone

Region Azji i Pacyfiku: Australia, Chiny, Filipiny, Indie, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Tajwan