Nasze usługi

Wsparcie decyzji biznesowych

Zobacz więcej
News Hero

Wsparcie decyzji biznesowych

Ofertę w zakresie wsparcia decyzji biznesowych kierujemy do wszystkich podmiotów niezależnie od skali ich działalności czy stopnia dojrzałości firmy. Analizujemy sytuację przedsiębiorstw i przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania przyczyniające się do ich rozwoju i / lub zapewnienia odpowiedniej kontroli. Rekomendujemy i realizujemy odpowiednie modele biznesowe dla tzw. funkcji wsparcia (back-office), od centralizacji, poprzez outsourcing, do insourcingu i budowę modeli hybrydowych.

Obszar specjalizacji

  • analizy wykonalności na potrzeby centralizacji i wdrażania procesów biznesowych
  • przygotowywanie zapytań ofertowych i wsparcie procesu decyzyjnego przy wyborze zewnętrznego dostawcy usług
  • wsparcie biznesowe podczas negocjacji z zewnętrznymi dostawcami usług
  • przygotowywanie analiz wykonalności dla nowych projektów biznesowych
  • weryfikacja doskonalenia procesów biznesowych/audyt efektywności, jakości i ocena ryzyka

Kompleksowość projektów: w ujęciu regionalnymi i globalnym (np. w obszarze finansów) nadzorowanie procesu od jego rozpoczęcia do zakończenia, np. standaryzacja i automatyzacja pozwalająca organizacjom szybko i efektywnie monitorować obsługę procesów biznesowych

Wyniki ukończonych projektów i ich zasięg: ponad 30 krajów na całym świecie

Analizy wykonalności na potrzeby centralizacji i wdrażania procesów biznesowych

Europa i Afryka: Litwa

Ameryka Północna i Środkowa: Kanada, Portoryko, Stany Zjednoczone

Region Azji i Pacyfiku: Filipiny, Malezja, Tajwan

Przygotowywanie zapytań ofertowych i wsparcie procesu decyzyjnego przy wyborze zewnętrznego dostawcy usług:

Europa i Afryka: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Macedonia, Słowacja, Słowenia

Negocjacje biznesowe:

Europa i Afryka: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Słowacja, Słowenia