Nasze usługi

Wsparcie w uzyskaniu zachęt inwestycyjnych

Zobacz więcej
News Hero

Wsparcie w uzyskaniu zachęt inwestycyjnych

W Polsce dostępna jest szeroka oferta zachęt skierowanych do organizacji planujących zwiększenie zatrudnienia lub działania inwestycyjne. Zarówno polskie jak i zagraniczne przedsiębiorstwa mogą skorzystać z grantów rządowych, zwolnień podatkowych czy instrumentów współfinansowanych przez Fundusze Europejskie. Doradzamy przy wyborze najbardziej korzystnych opcji i przeprowadzamy firmy przez cały proces pozyskania zachęt – od wypełnienia dokumentacji do rozliczenia projektu. Wspieramy również w prowadzeniu rozmów z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne programy.

Obszar specjalizacji

  • Informacja na temat programów pomocy regionalnej dostępnych dla nowych projektów inwestycyjnych (grant na tworzenie miejsc pracy i/lub nakłady inwestycyjne)
  • Doradztwo dotyczące procesu aplikowania i kryteriów wpływających na dotację
  • zlecanie usług na zewnątrz
  • wdrażanie nowych technologii
  • Całościowa bądź 'szyta na miarę' usługa obejmująca: prace nad aplikacją, przygotowanie analizy efektu zachęty (scenariusze alternatywne) oraz wniosku o udzielenie pomocy publicznej do organu udzielającego pomocy

Kompleksowość projektów: pozyskanie zachęt dla polskich i zagranicznych podmiotów o zatrudnieniu od 35 do 500 nowych pracowników

Wyniki ukończonych projektów i ich zasięg: większość polskich miast, w tym Warszawa (szczególne uwarunkowania: obszar 'c' w rozumieniu przepisów UE o pomocy publicznej)