Dowiedz się więcej

Dlaczego warto korzystać z naszych usług

Zobacz więcej
News Hero

Nasze usługi

Podstawą strategii biznesowej centrów usług wspólnych i centrów oferujących usługi dla klientów jest przeprowadzenie w skuteczny i efektywny sposób zmian na poziomie operacyjnym, według znormalizowanych i uproszczonych procedur. Naszym zadaniem jest zapewnienie optymalnej struktury w oparciu o zasady zarządzania i w zgodności z obowiązującymi regulacjami, a celem - uzyskanie efektu synergii.

Nasi eksperci jako rzecznicy procesu transformacji modelu biznesowego, świadczą usługi związane z przygotowaniem, realizacją i wdrażaniem zmian, oferując wiedzę, jak również dostarczając metodologię i narzędzia z obszarów:

 • audytu optymalizacji procesów
 • migracji procesów
 • dostosowywania rozwiązań biznesowych z zakresu usług dla klientów
 • przebudowy struktur organizacyjnych
 • inżynierii procesowej oraz kontroli dokumentacji procesowej
 • transferu wiedzy oraz bieżącej kontroli działalności
 • efektywnego planowania, rozlokowywania i zarządzania procesami przedsiębiorstwa w oparciu o informatyczny system ERP
 • opracowywanie i wdrażanie biznesowych wskaźników pomiarów usług oraz wskaźników KPI
 • optymalizacji procesów w odniesieniu do procedur, narzędzi i zasobów ludzkich
 • analizy wykonalności

Wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenie, jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu usługi najwyższej jakości, w oparciu o unikalne rozwiązania i technologie. Stawiamy czoła takim wyzwaniom jak:

 • regionalizacja usług w spółkach od siebie zależnych, u dostawców, firm zewnętrznych oraz zagranicznych oddziałach przedsiębiorstw
 • brak spójności w optymalizowaniu procesów i procedur oraz niewykorzystywanie dostępnych systemów, niezbędnych w procesie implementacji
 • brak jasnych zasad i procedur
 • nieefektywna komunikacja oraz brak jasnych ram zarządzania
 • brak wskaźników monitorujących i mierzących efektywność procesów

Jesteśmy w stanie zidentyfikować każdy nieefektywny obszar struktury biznesowej, zapewniając obiektywny ogląd sytuacji i przygotować plan działania strategicznego, przekładającego się na wymierne korzyści dla każdego przedsiębiorstwa i poprawę jego kondycji. Wspieramy naszych Klientów w dążeniu do osiągnięcia światowych standardów klasy i jakości.